PL/1    up
 
 


 Hello World   B. Bora Bali
HELLO: PROCEDURE OPTIONS (MAIN);

 PUT SKIP LIST('HELLO WORLD!');

END HELLO;
Prints "Hello World" onto the screen.


 Squares   B. Bora Bali
SQUARE: PROCEDURE OPTIONS (MAIN);

  DECLARE I FIXED DECIMAL(5) INIT(1); 

  DO WHILE (I <= 10);
   PUT SKIP LIST(I**2);
   I = I + 1; 
  END;

END SQUARE;
Outputs the squares from 1 to 10.